?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 道管施工旉要注意什?- 抚州市明通顶工E有限公?/title> <meta name="keywords" content="七夕电子,七夕闯关,七夕电子游艺" /> <link href="/template/NEST60028/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60028/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?a04eefe347706ad9c29092f760b6110c"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="http://lxbjs.baidu.com/lxb.js?sid=10546896"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">抚州市明通顶工E有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.gmyqpr.live">管施工</a>?a href="/supply/">土钉墙施工工E?/a>?a href="/news/">管工程厂家</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32920/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <img src="/uploads/logo/20190605103713.png" alt="抚州市明通顶工E有限公? width="555" height="80"/> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/NEST60028/images/tel.jpg" width="40" height="70" alt="" /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">咨询热线Q?span>400-6656-990</span><br/><span style="padding-left: 70px;">17779446999</span></div> <div class="hm_d"> <a href="/about/" title="" rel="nofollow" style=" margin-left:0;">公司概况</a> <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">企业业W</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190730024139.png"; picarr[2] = "/uploads/link/20180419101242.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190730024153.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="/key.aspx?k=%b6%a5%b9%dc%ca%a9%b9%a4" rel="nofollow">管施工</a> <a href="/key.aspx?k=%b6%a5%b9%dc%ca%a9%b9%a4%b9%a4%b3%cc" rel="nofollow">管施工工程</a> <a href="/key.aspx?k=%b6%a5%b9%dc%b9%a4%b3%cc" rel="nofollow">管工程</a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60028/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/xwzx/" title="道管施工旉要注意什?>新闻资讯</a></dt> <dt><a href="/news/gsxw/" title="道管施工旉要注意什?>公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/hydt/" title="道管施工旉要注意什?>行业动?/a></dt> <dt><a href="/news/cjwt/" title="道管施工旉要注意什?>常见问题</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">热门新闻</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <a href="/news/92.html" title="【图文】顶施工的施工Ҏ_非开挖顶施工应?>【图文】顶施工的施工?..</a><br/> <a href="/news/91.html" title="【图文】非开挖顶工E_非开挖顶工E施工优?>【图文】非开挖顶工E_...</a><br/> <a href="/news/90.html" title="【图文】顶工E的特点_管工程施工的优?>【图文】顶工E的特点_...</a><br/> <a href="/news/89.html" title="【图文】顶施工的应用_非开挖顶施工要?>【图文】顶施工的应用_...</a><br/> <a href="/news/88.html" title="【图文】非开挖顶工E_管工程施工的特?>【图文】非开挖顶工E_...</a><br/> </dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dt><div>咨询电话</div> <div class="tel">400-6656-990</div> </dt> <dd> <p>联系:黄经?/p> <p>手机: 17779446999</p> <p>邮箱: <a href="mailto:172512674@qq.com" rel="nofollow">172512674@qq.com</a></p> <p>|址:www.gmyqpr.live</p> <p>地址: 江西省抚州市高新技术业开发东大?688P荟萃中央Q?4q?402?/p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>道管施工旉要注意什?/h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.gmyqpr.live/news/35.html'>http://www.gmyqpr.live/news/35.html</a>   发布旉Q?018-08-17 </div> <div class="news_content"> <p><p>  <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:16px;">      采取非开挖技术安装管?a href="http://www.gmyqpr.live/supply/3.html" target="_blank">管</a>Q不仅会在施工时非常便利Q而且会在施工中带来成本的节约Q因此很多单位都会采取这L施工方式。在q行人工<b><a href="http://www.gmyqpr.live/" target="_blank" style="font-weight:bold">管施工</a></b>Ӟ施工单位需要严格按照规范要求来q行施工Q在施工之前需要有一个好的计划。那么管?b>管施工</b>旉要注意什么呢Q?/span><br /> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:16px;">       虽然非开?b><a href="http://www.gmyqpr.live/" target="_blank" style="font-weight:bold">管工程</a></b>施工看似单,但是只有专业的施工h员才能够做好q样的事情,才能够把道管安装到合适的位置。专业h士在施工的时候,往往都会在施工之前做了很多的准备Q而且会对于施工地方的C道分布q行了解Q因此他们在施工时L很好?/span><br /> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:16px;">       在你看到专业人士安装道管Ӟ你一定会发现他们会采取的安装方式Q很多时候他们都会用定向?b>管施工</b>。在你看C们施工的时候,或许你没有注意到专业人士所做的前期准备Q他们也需要在施工中采取必要的防范措施Q以保施工人员的安全?/span> </p> <p align="center"> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/image/20180817/20180817102200_6562.jpg" /></span> </p></p> </div> <div class="pagess"> <ul><div>上一?<a href="36.html">管施工引v的地面变形分?/a></div> <div>下一?<a href="34.html">管工程的施工安全措?/a></div> </ul> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b6%a5%b9%dc%ca%a9%b9%a4'>管施工</a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/21.html" title="抚州管施工工程" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808300909263053292091118.jpg?path=www.gmyqpr.live/uploads/cp/201808300909263053292091118.jpg" title="抚州管施工工程" alt="抚州管施工工程"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/21.html" title="抚州管施工工程" rel="nofollow">抚州管施工工程</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/20.html" title="施工工程" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808300905578673292065230.jpg?path=www.gmyqpr.live/uploads/cp/201808300905578673292065230.jpg" title="施工工程" alt="施工工程"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/20.html" title="施工工程" rel="nofollow">施工工程</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/19.html" title="管施工工程" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808300905240553292043205.jpg?path=www.gmyqpr.live/uploads/cp/201808300905240553292043205.jpg" title="管施工工程" alt="管施工工程"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/19.html" title="管施工工程" rel="nofollow">管施工工程</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/17.html" title="管施工案例" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808291105209073292011264.jpg?path=www.gmyqpr.live/uploads/cp/201808291105209073292011264.jpg" title="管施工案例" alt="管施工案例"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/17.html" title="管施工案例" rel="nofollow">管施工案例</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li><a href="/news/56.html" title="管施工的工E技? rel="nofollow">管施工的工E技?/a></li> <li><a href="/news/55.html" title="什么是泥水q管施工Q? rel="nofollow">什么是泥水q管施工Q?/a></li> <li><a href="/news/54.html" title=" 管施工的工作原? rel="nofollow"> 管施工的工作原?/a></li> <li><a href="/news/52.html" title="冬季非开挖顶施工注意事? rel="nofollow">冬季非开挖顶施工注意事?/a></li> <li><a href="/news/51.html" title="管施工安全保证措施" rel="nofollow">管施工安全保证措施</a></li> <li><a href="/news/50.html" title="管工程厂家Q顶施工技术的原理" rel="nofollow">管工程厂家Q顶施工技术的原理</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="foot"> <div class="foot_u"> <a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a>| <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/sitemap.html">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml">XML</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©www.gmyqpr.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 抚州市明通顶工E有限公? <br /> 管工程哪家好?供应订做多少钱?土钉墙施工技术怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供土钉墙施工、顶施工工E、顶工Eh根{顶施工工艺等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /> 备案P<a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">赣ICPQ?7002736?/a>   <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-04-09/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273444290'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273444290%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   地址Q江西省抚州市高新技术业开发东大?688P荟萃中央Q?4q?402?nbsp; 全国服务热线Q?7779446999  邮箱Q?a href="mailto:172512674@qq.com">172512674@qq.com</a> <br /> <p>热门城市推广: <a href="/shangrao.html" title="上饶" target="_blank" >上饶</a> <a href="/yichun.html" title="宜春" target="_blank" >宜春</a> <a href="/ganzhou.html" title="赣州" target="_blank" >赣州</a> <a href="/fuzhou1.html" title="抚州" target="_blank" >抚州</a> <a href="/jian.html" title="吉安" target="_blank" >吉安</a> <a href="/jinhua.html" title="金华" target="_blank" >金华</a> <a href="/quzhou.html" title="衢州" target="_blank" >衢州</a> <a href="/xinyu.html" title="C" target="_blank" >C</a> <a href="/pingxiang.html" title="萍乡" target="_blank" >萍乡</a> <a href="/yingtan.html" title="鹰潭" target="_blank" >鹰潭</a> <a href="/jiangxi.html" title="江西" target="_blank" >江西</a> <a href="/nanchang.html" title="南昌" target="_blank" >南昌</a></p> <p>技术支持:火狐U技</p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/NEST60028/images/weix.jpg" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.gmyqpr.live/"><span class="STYLE1">Ϧ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.bjded.com.cn/">spb01体球网即时比分</a> <a href="http://www.fcmthy.icu">6ڹʽ</a> <a href="http://www.591856.live">ӱѼƻ</a> <a href="http://www.bnrtgv.icu">ʮһѡ忪</a> <a href="http://www.602838.live"></a> <a href="http://www.mppbi.com.cn/">亚洲足球指数</a> <a href="http://www.9429638.live">ʲôϷ׬Ǯ6</a> <a href="http://www.399959.live">齫ͺһ</a> <a href="http://www.tvvkmu.icu">ٿʮֿ</a> <a href="http://www.057604.live">ѧ׬Ǯ</a> <a href="http://www.nxaby.com/">31选7</a> <a href="http://www.cunllx.icu">۲ʾФ</a> <a href="http://560897.live">000386Ʊ</a> <a href="http://www.dqlvs.com.cn/">澳门足球指数网</a> <a href="http://www.yhkesd.icu">˹ƻpk10</a> <a href="http://www.1712198.live">˲3dͼܻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>